Επιστολή Δημάρχου Αλιάρτου – Θεσπιέων προς τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας