ΕΩΣ ΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ “Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                      Αλίαρτος, 23-12-2019

Γραφείο Ενημέρωσης

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ “Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας”

 

Τηλεοπτικό σήμα στους δέκτες τους θα μπορούν να αποκτήσουν πλέον οι κάτοικοι της Τ.Κ. Άσκρης και Τ.Κ. Νεοχωρίου του Δήμου Αλιάρτου  – Θεσπιέων, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν είχαν τη δυνατότητα λήψης αυτού.

Για το λόγο αυτό ενημερώνουμε τους κατοίκους των Τ.Κ. Άσκρης και Νεοχωρίου ότι ξεκίνησε η Β’ φάση της διαδικασίας υλοποίησης του έργου: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας», η οποία αφορά στην πιστοποίηση των ενδιαφερόμενων πολιτών ως δικαιούχων του έργου και στην ένταξή τους σε αυτό.

Κατόπιν των ανωτέρω και μέχρι την 19η/12/2020, οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών αυτών καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΚΕΠ του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (Αλίαρτος), προκειμένου να λάβουν το σχετικό κουπόνι για την Δωρεάν προμήθεια του εξοπλισμού. Τα εκάστοτε προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα ανά κατηγορία είναι τα κάτωθι:

Κατηγορίες αίτησης

Κατά τη διαδικασία καταχώρησης ο χρήστης καλείται να επιλέξει μία από τις κατηγορίες στην οποία ανήκει η προς καταχώρηση αίτηση. Ενδεικτικά οι κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι αιτήσεις είναι οι ακόλουθες:

  1. Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία του ίδιου
  2. Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία άλλου προσώπου, το οποίο ζει
  3. Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία θανόντα
  4. Τα στοιχεία του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος δεν ταυτίζονται με τα δικά του λόγω μεταβολής τους
  5. Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία φορέα του Δημόσιου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (π.χ. Ι. Ναού, ΟΤΑ, Αστυνομικού Τμήματος κ.α.)

: Αυτά τα δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για την καταχώρηση  της αίτησης

*: Αναφέρεται στο δικαιολογητικό«Άλλο έγγραφο»το οποίο είναι προαιρετικό και χρησιμοποιείται υπό περίπτωση

**: Αναφέρεται στο δικαιολογητικό «Υπεύθυνη Δήλωση για την ύπαρξη ξεχωριστού νοικοκυριού» το οποίο είναι υποχρεωτικό στην περίπτωση που ο ΑΠΗ της αίτησης υπάρχει ήδη καταχωρημένος σε άλλη αίτηση της εφαρμογή.

Δικαιολογητικά αίτησης

Ανάλογα με την επιλογή της κατηγορίας αίτησης και πριν την οριστική υποβολή της, ο χρήστης, καλείται να εισάγει και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προκύπτουν από την κατηγορία αίτησης που επέλεξε. Τα δικαιολογητικά αυτά φαίνονται στο επάνω αριστερά μέρος της φόρμας καταχώρησης και η εισαγωγή τους είναι δυνατή από τον πίνακα «Δικαιολογητικά».

Πιο αναλυτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία αίτησης είναι τα παρακάτω:

Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες επιλέγουν την εταιρία από την οποία θα λάβουν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης του έργου. Οι εταιρίες που συμμετέχουν στο έργο είναι η COSMOTE TV (με το πακέτο υπηρεσιών “COSMOTE TV PACK”) και η DIGEA  (με το πακέτο υπηρεσιών “DIGEA PACK”) και οι υπηρεσίες που προσφέρουν δωρεάν στους δικαιούχους παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω:

Μετά την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών εγγράφων πραγματοποιείται έλεγχος αυτών και εφόσον διαπιστωθεί η ιδιότητα του αιτούντος ως μόνιμου κατοίκου των συγκεκριμένων προαναφερόμενων περιοχών, καταχωρείται η αίτηση του στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της Γ.Γ.Τ.Τ. που λειτουργεί στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος έργου (βλ. άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄ 5022).

Στη συνέχεια οι δικαιούχοι, θα προμηθευτούν κουπόνι αξίας 110 ευρώ, που θα εξαργυρώσουν στον πάροχο της επιλογής τους για την απόκτηση εξοπλισμού που θα τους εξασφαλίσει πρόσβαση στους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο ΚΕΠ Αλιάρτου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, και στο τηλέφωνο 22680-23918.

Γραφείο Ενημέρωσης

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων