Κέντρο Διά Βίου Μάθησης

 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ (ΝΕΑ ΦΑΣΗ)

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους Εκπαιδευτές Ενηλίκων ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση» 

Το έργο έχει ως αντικείμενο τη συνέχιση και διεύρυνση του θεσμού των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης. Ειδικότερα, αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης στον ενήλικο πληθυσμό, με έμφαση σε άτομα από ΕΚΟ.

Βασικός στόχος του έργου είναι η  καλλιέργεια και ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων (core competences) διά βίου μάθησης (πχ. επικοινωνία σε ξένες  γλώσσες, μαθηματική ικανότητα, ψηφιακή ικανότητα, κοινωνικές ικανότητες, επιχειρηματικότητα κ.λπ.). Στα Κ.Δ.Β.Μ. θα υλοποιούνται δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα Κ.Δ.Β.Μ. απευθύνονται σε ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.

Δείτε αναλυτικά εδώ

 


 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα υλοποιείται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και εστιάζει στην Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Μάθηση ατόμων κάθε ηλικίας.

Φορέας Σχεδιασμού, χρηματοδότησης και παρακολούθησης είναι η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενίας (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Ο Σκοπός του προγράμματος είναι η μεταξύ των άλλων η δημιουργία θετικής στάσης προς τη μάθηση, η ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, η ανάπτυξης της μάθησης, η ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, η ανάπτυξη της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών, η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και τέλος στη σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκαπίδευση. Η εκπαίδευση των ενηλίκων παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ. Οι Δήμοι των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας Νοτίου Αιγαίου συστήνουν και λειτουργούν Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) στα οποία υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαιδεύσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ή ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Τα Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας, που επιλέγονται από τους Δήμους εκφράζουν τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης στα εξής θεματικά πεδία:

  • Οικονομία – Επιχειρηματικότητα
  • Ποιότητα Ζωής – Περιβάλλον
  • Νέες Τεχνολογίες
  • Γλώσσα και Επικοινωνία
  • Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
  • Πολιτισμός και Τέχνη
  • Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων
  • Τα Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας έχουν προταθεί από τους Δήμους με γνώμονα τις τοπικές ανάγκες και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών.

Επικοινωνία: Δημαρχείο Αλιάρτου – Λεωφ. Αθηνών – Αλίαρτος, Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ, Τηλ.: 22683-50.235, Fax: 22680-22.690

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω σχετικά αρχεία:

Περισσότερες πληφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.inedivim.gr