Καλλωπισμός περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Σωληναρίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                         Αλίαρτος   08/02/2017

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ -ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ      

                                                       

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καλλωπισμός περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Σωληναρίου

Στην τσιμεντόστρωση του δρόμου περιμετρικά του Δημοτικού Σχολείου Σωληναρίου, που οδηγεί στο γήπεδο 5χ5 και στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, προχώρησε ο Δήμος Αλιάρτου –Θεσπιέων  με το εργατοτεχνικό του προσωπικό.

Η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία, για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των κατοίκων και κυρίως των παιδιών στο γήπεδο, αλλά και στις εγκαταστάσεις του Σχολείου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ