Κανονιστικές Πράξεις

kanon._praxeis

Εδώ θα βρείτε όλες τις κανονιστικές πράξεις του Δήμου που έχουν ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και εφαρμόζονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Κάντε κλικ πάνω στον κανονισμό λειτουργίας του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, που σας ενδιαφέρει και επιθυμείτε να διαβάσετε:

kan.kathar._foto kan.koim._foto kan.laik._foto kan.pol_foto

Κάντε κλικ πάνω στον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και των Νομικών Προσώπων – δομών, που σας ενδιαφέρει και επιθυμείτε να διαβάσετε:

kan.paid.st._foto kan.bref._foto  kan.voith.spiti_foto

Σχετικές Ανακοινώσεις