Κατασκευή πεζοδρομίων και συντήρηση υπαίθριων χώρων (παιδικών χαρών, πάρκων κ.λ.π.)

Γενικά

Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου. Στη συνέχεια η Τεχνική Υπηρεσία αρχειοθετεί το αίτημα κατάλληλα προκειμένου να ικανοποιηθεί.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για Κατασκευή Πεζοδρομίων

  • Έντυπο Αίτησης για κατασκευή πεζοδρομίων (word) / (pdf)
  • Τοπογραφικό Διάγραμμα
  • Διάγραμμα κάλυψης
  • Φύλλο Άδειας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για Κατασκευή και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων (παιδικών χαρών, πάρκων κλπ)

  • Έντυπο Αίτησης για κατασκευή πεζοδρομίων (word) / (pdf)

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22683-50.211 / 22683-50.220

Fax: 22680-22.690

E-mail: technic1@aliartos.gov.gr