Κατασκευή πλατείας στην Τ.Κ. Υψηλάντου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                         Αλίαρτος   22 /02/2017

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ -ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ      

                                                       

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατασκευή πλατείας στην Τ.Κ. Υψηλάντου

Μία μικρή πλατεία κατασκευάζει ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων στην Τ.Κ. Υψηλάντου, με το εργατοτεχνικό του Προσωπικό.

Η πλατεία βρίσκεται στην είσοδο του χωριού, η οποία θα αλλάξει δραστικά και κατασκευάζεται σε οικόπεδο που αγοράστηκε από το Δήμο πριν από ένα χρόνο, για το σκοπό αυτό.

Παρόμοιες ή αντίστοιχες παρεμβάσεις γίνονται σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων και κινούνται στη λογική της Δημοτικής Αρχής για  παρεμβάσεις, μικρού κόστους και με ίδια μέσα παντού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ