Κοινωνική Πολιτική

Στις σημερινές συνθήκες παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης δοκιμάζονται τα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής. Η αυξημένη κοινωνική προστασία, η αλληλεγγύη και η προαγωγή της υγείας είναι επιβεβλημένες.

Είναι καιρός η πολιτεία να πάψει να μεταφέρει απλώς τα διαχειριστικά της προβλήματα στους ΟΤΑ, αλλά να τους ενισχύσει θεσμικά και οικονομικά ώστε να διαμορφωθεί ένα Ενεργητικό Κοινωνικό Κράτος Πρόνοιας, αντίστοιχο με τα ευρωπαϊκά.

Ως δημοτική αρχή Αλιάρτου – Θεσπιέων αναπτύσσουμε ένα δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών που συμβάλλει :

  • Στην αύξηση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την τόνωση της τοπικής αγοράς.
  • Στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού όπως είναι οι αλλοδαποί, οι μετανάστες, οι γυναίκες, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι νέοι, εστιάζοντας στην πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και την εργασία.
  • Στην πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας.
  • Στον απεγκλωβισμό των γυναικών από το βάρος της φροντίδας μελών της οικογένειάς τους και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
  • Στην παροχή υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας, νοσηλευτικής και κοινωνικής φροντίδας

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο ευέλικτος φορέας που βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον πολίτη και έχει τη δυνατότητα δημιουργίας αξιόπιστων, σύγχρονων προγραμμάτων και ισχυρού πλαισίου ανάπτυξης.