Λαϊκές Συνελεύσεις

 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τις προσκλήσεις των Λαϊκών Συνελεύσεων για κάθε μία Τοπική Κοινότητα:

Τ.Κ. Νεοχωρίου

Τ.Κ. Λεονταρίου

Τ.Κ. Θεσπιέων

Τ.Κ. Μαυρομματίου

Τ.Κ. Ευαγγελίστριας

Τ.Κ. Πέτρας