Λειτουργία Νηπιαγωγείων – Δημοτικών Σχολείων και Παιδικών – Βρεφικών Σταθμών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων την Τετάρτη 20-1-2021  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                           Αλίαρτος, 19-1-2021

Γραφείο Ενημέρωσης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Λειτουργία Νηπιαγωγείων – Δημοτικών Σχολείων και Παιδικών – Βρεφικών Σταθμών του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων την Τετάρτη 20-1-2021  

Με απόφαση του Δημάρχου κου  Ντασιώτη Γεωργίου, η οποία έλαβε υπόψη της:

  1. Τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που ήδη επικρατούν στο Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων.
  2. Τη γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 20-1-2021 τα  σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία –Δημοτικά), καθώς και οι παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους από τις 10.00 π.μ.

Γραφείο Ενημέρωσης

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων