Ληξιαρχική Πράξη Βάπτισης

Γενικά

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, είτε μέσω Fax (από ΚΕΠ) ενώ η παραλαβή μπορεί να γίνει από το γραφείο Ληξιαρχείου του Δήμου  ή να σας αποσταλεί ταχυδρομικά. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου για χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης Βαπτίσεως (σε μορφή word, σε μορφή pdf),
  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής

Οι ληξιαρχικές πράξεις βαπτίσεως, εκδίδονται εφόσον έχει τελεστεί η βάπτιση εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.

 

 Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο:

Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου: 22683-50215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων: 22683-50218 (κα Μαρία Άννα )

Fax: 22680-22.690

E-mail: