Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Γενικά

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω Fax (από ΚΕΠ), ενώ η παραλαβή μπορεί να γίνει από το γραφείο Ληξιαρχείο του Δήμου (διεύθυνση) ή να σας αποσταλεί ταχυδρομικά. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Έντυπο Αίτησης ενδιαφερομένου για χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου (σε μορφή word, σε μορφή pdf)
  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής
Οι ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, εκδίδονται εφόσον έχει αποβιώσει και έχει δηλωθεί στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων ή έχει ταφεί εντός των διοικητικών ορίων του.

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο:

Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου: 22683-50215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων: 22683-50218 (κα Μαρία Άννα )

Fax: 22680-22.690

E-mail: