Μεγάλα αναπτυξιακά έργα στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                          Αλίαρτος, 12-4-2023

Γραφείο Ενημέρωσης

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Μεγάλα αναπτυξιακά έργα στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

Ανακοινώθηκε η ένταξη τριών μεγάλων έργων, του Δήμου Αλιάρτου –Θεσπιέων, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020 και συγκεκριμένα στη  Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι μελέτες των έργων συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία και υποβλήθηκαν από το Δήμο στην Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών και είναι συνολικού προϋπολογισμού 6.449.294,73 Ευρώ και αφορούν:

 1. Αναβάθμιση & Εκσυγχρονισμός των υποδομών άρδευσης στην
  τ.κ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ (περιοχή φλέβας) του Δήμου Αλιάρτου –
  Θεσπιέων ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY 098.203,20 Ευρώ.
 2. Αναβάθμιση & Εκσυγχρονισμός των υποδομών άρδευσης στην
  τ.κ. ΠΕΤΡΑΣ του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 168.171,45.
 3. Αναβάθμιση & Εκσυγχρονισμός των υποδομών άρδευσης στην
  τ.κ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 182.920,08.

Με την υλοποίηση των έργων αυτών αρδεύονται συνολικά 6.500,00 στρέμματα του εξωκωπαϊδικού πεδίου με εξαιρετικά μειωμένο κόστος.

Ο Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων κος Γεώργιος Ντασιώτης με την ένταξη των έργων δήλωσε τα εξής : « Πρόκειται πραγματικά για σπουδαία και εμβληματικά έργα σε έναν κατεξοχήν αγροτικό Δήμο, όπως ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων. Όλο το εξωκωπαϊδικό πεδίο, του Δήμου μας, με τα έργα που εντάχθηκαν, αλλά και το υφιστάμενο του Σωληναρίου που ήδη λειτουργεί, θα αρδεύεται με σύγχρονο τρόπο, που θα φέρει τεράστια μείωση του κόστους στους καλλιεργητές, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη εξοικονόμηση φυσικών πόρων, όπως το νερό που πλέον μειώνεται επικίνδυνα. Τα έργα αυτά δημιουργούν συνθήκες ενασχόλησης με την καλλιέργεια της γης, σε νέους αγρότες και αποτροπή αλλαγής χρήσης της και μετατροπής της σε χώρο αμφίβολων επενδύσεων παραγωγής ενέργειας. Ο αγροτικός χαρακτήρας του Δήμου μας, με αυτά τα έργα ενισχύεται και εκσυγχρονίζεται. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες για την επιτυχία αυτή.»

Γραφείο Ενημέρωσης

Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων