Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους

Γενικά

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, ενώ η παραλαβή μπορεί να γίνει από το γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου  ή να σας αποσταλεί ταχυδρομικά. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Έντυπο Αίτησης ενηλίκων για εγγραφή στα Δημοτολόγια (σε μορφή word,  σε μορφή pdf).
  • Αστυνομική ταυτότητα του γονέα.
  • Πιστοποιητικά γεννήσεως των συζύγων με πλήρη στοιχεία για μεταδημότευση.
  • Ληξιαρχική πράξη Α’ Γάμου.
  • Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως (όταν υπάρχουν παιδιά).
  • Πιστοποιητικά γεννήσεως από Μητρώα Αρρένων (όταν υπάρχουν παιδιά).
  • Βεβαίωση Αστυνομίας του τόπου διαμονής τα δύο τελευταία χρόνια ή εκκαθαριστικό εφορίας τον δύο(2) τελευταίων ετών.
  • Εάν η οικογένεια έχει εγγραφεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με πλήρη στοιχεία.
  • Σε περίπτωση ύπαρξης προηγούμενου γάμου, απαιτείται  η πιστοποίηση  της λύσης αυτού,  είτε με απόφαση Δικαστηρίου (εφόσον είχε τελεστεί  πολιτικός γάμος) είτε με Διαζευκτήριο της Μητροπόλεως (εφόσον είχε τελεστεί θρησκευτικός γάμος)  – είτε με  ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας.

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22683-50.230 (κα Τζανοπούλου Ευαγγελία)/ 22683-50.215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

Fax: 22680-22.690

E-mail: