Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων όταν όλα τα μέλη είναι γραμμένα στον ίδιο δήμο

Γενικά

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, ενώ η παραλαβή μπορεί να γίνει από το γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου  ή να σας αποσταλεί ταχυδρομικά. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Έντυπο Αίτησης ενδιαφερομένου  (σε μορφή word,  σε μορφή pdf).
  • Αστυνομική ταυτότητα.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με πλήρη στοιχεία.
  • Λογαριασμούς ΔΕΗ των τελεταίων δύο ετών.
  • Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων δύο ετών.

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22683-50.230 (κα Τζανοπούλου Ευαγγελία)/ 22683-50.215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

E-mail: