Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου και άνοιγμα οικογενειακής μερίδας

Γενικά

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, ενώ η παραλαβή μπορεί να γίνει από το γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου  ή να σας αποσταλεί ταχυδρομικά. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Έντυπο Αίτησης άνοιγμα μερίδας στα δημοτολόγια (σε μορφή word,  σε μορφή pdf).
  • Αστυνομική Ταυτότητα.
  • Πιστοποιητικό Γεννήσεως για μεταδημότευση με πλήρη στοιχεία (και των δύο συζύγων από το Δήμο εγγραφής τους).
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου. (Aν η ληξιαρχική πράξη γάμου δεν αναφέρει το Δήμο που είναι γραμμένος ο/η σύζυγος, προσκομίζεται το πιστοποιητικό γεννήσεως για ενδεικτική εγγραφή στο Δήμο μας και ενημερώνεται με απόφαση ο Δήμος αυτός).
  • Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ.
  • Εκκαθαριστικό εφορίας τον δύο(2) τελευταίων ετών.

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22683-50.230 (κα Τζανοπούλου Ευαγγελία)/ 22683-50.215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

Fax: 22680-22.690

E-mail: