Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό δήμο ή κοινότητα εκτός των δήμων ή κοινότητα καταγωγής

Γενικά

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, ενώ η παραλαβή μπορεί να γίνει από το γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου  ή να σας αποσταλεί ταχυδρομικά. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Έντυπο Αίτησης άνοιγμα μερίδας στα δημοτολόγια (σε μορφή word,  σε μορφή pdf).
  • Αστυνομική ταυτότητα του γονέα.
  • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στο δήμο μας (εκκαθαριστικό εφορίας).
  • Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ.
  • Αν η ληξιαρχική πράξη γάμου δεν αναφέρει το δήμο που είναι γραμμένος/η  ο/η σύζυγος που πρόκειται να μεταδημοτεύσει, προσκομίζεται πιστοποιητικό γεννήσεως από το δήμο καταγωγής, προκειμένου να γίνει εγγραφή στο δήμο μας.

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22683-50.230 (κα Τζανοπούλου Ευαγγελία)/ 22683-50.215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

Fax: 22680-22.690

E-mail: