Μη γίνουν τα χωριά μας σκουπιδότοποι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                       Αλίαρτος, 08-02-2023

Γραφείο Ενημέρωσης

Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Μη γίνουν τα χωριά μας σκουπιδότοποι

Λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων που πλήττουν και το Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων είναι  αδύνατη η αποκομιδή των απορριμμάτων ,τόσο των σύμμεικτων (πράσινος κάδος), όσο και των ανακυκλώσιμων (μπλε κάδος). Επίσης λόγω της έντονης χιονόπτωσης στη Θήβα δε λειτουργεί και ο χώρος εναπόθεσης των απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

Απευθύνω έκκληση προς όλους του Δημότες να δείξουμε  ιδιαίτερη ευαισθησία στο ζήτημα αυτό και να κρατήσουμε τα απορρίμματα στα μπαλκόνια μας. Ήδη σε ορισμένα σημεία υπάρχει συσσώρευση με αποτέλεσμα  τη διασπορά τους στο περιβάλλον,ενώ αρκετοί συμπολίτες ρίχνουν τα σύμμεικτα στην ανακύκλωση.

Ένα καιρικό φαινόμενο δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μας αλλάξει τη συμπεριφορά ούτε να καταστήσουμε τα χωριά μας σκουπιδότοπους.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Π. Ντασιώτης