Ξεκίνησαν σήμερα οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                             Αλίαρτος, 24 Ιανουαρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Γραφείο Ενημέρωσης

 

A N A K O I N Ω Σ Η

Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για τις θέσεις του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 

 Την ευκαιρία σε 27 άνεργους και νέους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και κατάρτιση, με στόχο την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, προσφέρει ο δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων  στο πλαίσιο του προγράμματος οκτάμηνης απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινάει σήμερα και λήγει στις 12η μεσημβρινή τη Παρασκευή 3-2-2016. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων».

Για πληροφορίες και βοήθεια στην υποβολή των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχιακό Κατάστημα Αλιάρτου (Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος), όπου καταρτισμένα στελέχη είναι έτοιμα να προσφέρουν κάθε διευκόλυνση.

Θέσεις και ειδικότητες στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων.

Συνολικά στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων θα καλυφθούν 27 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων και εκπαιδευτικής βαθμίδας, οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής:

koin.thes

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  4. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
  5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
  6. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
  7. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος».

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ  μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (03-02-2017), έχουν μόνο οι δυνητικά ωφελούμενοι α) άνεργοι μονογονεϊκών οικογενειών, β) άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κανονικοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και γ) οι εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ.

Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής και τη διαδικασία μοριοδότησης.  

Οι ωφελούμενοι  επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής: 1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, 2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, 3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, 4)  Ηλικία , 5)  Αριθμός ανήλικων τέκνων, 6) την αναπηρία του υποψήφιου ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω, 7) Τον αριθμό του προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ (ανηλίκων ή /και ενηλίκων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, 8) Την εντοπιότητα με βάση την έδρα της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου,9) Το «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα».

 Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα

  • του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων http://www.aliartos.gov.gr αλλά και στο τηλέφωνο του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 22683-50.235 (Λέτη Μαρίνα) από 10:00 έως 14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες.

 

Διαβάστε αναλυτικά:

Για το Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

α. Φυλλάδιο

β. Οι θέσεις στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

γ. Οδηγίες συμπλήρωσης ηλεκτρονικής αίτησης (εικονογραφημένο έντυπο του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων)

δ. Συχνές Ερωτήσεις

 

Στοιχεία Δημόσιας Πρόσκλησης 1/2017

α. Δημόσια Πρόσκληση

β.  Παράρτημα II (Προσοντολόγιο)

γ. Παράρτημα ΙΙΙ (Προσοντολόγιο)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ