Ξεκινούν αύριο, 24-01-2017, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα “Κοινωφελούς Χαρακτήρα” στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                               Αλίαρτος, 23.01.2017

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Γραφείο Ενημέρωσης

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Ξεκινούν αύριο, 24-01-2017, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα “Κοινωφελούς Χαρακτήρα” στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων σας ενημερώνει, ότι σήμερα στις 23-01-2017, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 01/2017 Δημόσια Πρόσκληση που αφορά την πρόσληψη προσωπικού σε Δήμους.
  

Η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ξεκινά την Τρίτη 24/01/2017 και ώρα 10η πρωινή μέχρι και την Παρασκευή 03/02/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται – αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο – στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από πιστοποιημένους χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Για το Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων προβλέπονται 27 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων, πλήρους απασχόλησης.

Συγκεκριμένα:

koin.thes 

 

 

Ερωτοαπαντήσεις:

Πόσες ειδικότητες μπορώ να επιλέξω;

Οι ενδιαφερόμενοι θα επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι και μέχρι τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς.

 

Πριμοδοτείτε το κριτήριο της εντοπιότητας;

Όπως και στην Δημόσια Πρόσκληση Ν10/2016, όσοι κατοικούν σε Δήμους με υψηλή ανεργία πριμοδοτούνται και με το κριτήριο της εντοπιότητας.

 

Πού αποσκοπεί η συγκεκριμένη πρόσκληση του ΟΑΕΔ;

 Επιπρόσθετα, η δράση στοχεύει διττά αφενός στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξη τους στην αγορά εργασίας με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτιση.

 

Πώς θα συμμετέχω στις συμβουλευτικές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες κατάρτισης που θα παρέχει ο κατά τόπους ΟΑΕΔ;

Αναφορικά με τη συμβουλευτική, στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2) θα προσφέρονται δύο υποχρεωτικές συνεδρίες (συμβουλευτικών υπηρεσιών) στους ωφελούμενους, κατά την είσοδο και την έξοδο τους στην πράξη. Η δράση της κατάρτισης θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher) στο σύνολο των ωφελουμένων. Οι ωφελούμενοι θα εργάζονται στη θέση για την οποία έχουν επιλεχθεί και μία ημέρα της εβδομάδας θα συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης. Η κατάρτιση θα ξεκινήσει μετά τον 2ο μήνα του προγράμματος.

 

Έχω το δικαίωμα να επιλέξω να μην συμμετάσχω στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα παρέχεται από τον ΟΑΕΔ;

Στην περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα Κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας.

 

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην συγκεκριμένη πρόσκληση του ΟΑΕΔ (1/2017);

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε –τουλάχιστον- μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  4. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
  5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
  6. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
  7. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος».

 

Εκτός από την ηλεκτρονική αίτηση απαιτείται να προσκομίσω κάποια επιπλέον δικαιολογητικά στον ΟΑΕΔ ή στο Δήμους που έχω επιλέξει;

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ  μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (03-02-2017), έχουν μόνο οι δυνητικά ωφελούμενοι α) άνεργοι μονογονεϊκών οικογενειών, β) άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κανονικοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και γ) οι εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ.

 

Ποια είναι τα κριτήρια μοριοδότησης των συμμετεχόντων;

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής εννέα (9) αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:

1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

3) Την αναπηρία του υποψήφιου ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.

4) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.

5) Την ηλικία.

6) Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.

7) Τον αριθμό του προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ (ανηλίκων ή /και ενηλίκων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

8) Την εντοπιότητα με βάση την έδρα της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου.

9) Το «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα».

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα την ΓΓΠΣ και την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

 

Αν δεν έχω ηλεκτρονικό υπολογιστή για να υποβάλλω ηλεκτρονικά την αίτηση και είμαι Δημότης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, μπορώ να επισκεφτώ το Δημαρχείο; 

Με στόχο την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων δημοτών, ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων θα βοηθάει όσους επιθυμούν στη συμπλήρωση της αίτησης, συγκεκριμένα: καθημερινά 10:00 -14:00, στο Δημαρχείο Αλιάρτου (1ος όροφος)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους τον κλειδάριθμο του ΟΑΕΔ (όνομα χρήστη και συνθηματικό), ΑΦΜ και ΑΜΚΑ αιτούντων, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ συζύγου και ΑΜΚΑ ανήλικων τέκνων.

 

Πού μπορώ να μάθω αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας;

Περαιτέρω πληροφορίες για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας μπορείτε να αντλήσετε:

Επίσης μπορείτε να τηλεφωνείτε :στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων 22683-50.235 (υπεύθυνη Λέτη Μαρίνα) όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09:30 – 15:00

 

Σχετικά Αρχεία:

νέο:

24-01-2017: Δημόσια Πρόσκληση

24-01-2017: Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέποντα Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα)

24-01-2017: Παράρτημα II (Προσοντολόγιο)

24-01-2017: Παράρτημα III (Προσοντολόγιο)

24-01-2017: Οδηγίες συμπλήρωσης ηλεκτρονικής αίτησης (εικονογραφημένο έντυπο του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων)

 

23-01-2017:  Δελτίο τύπου

(Λήψη αρχείου με τίτλο : “Δελτίο Τύπου” μπορείτε να κάνετε, κάνοντας κλικ εδώ)