Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων από 01/01/2015 έως 31/12/2015

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων από 01/01/2015 έως 31/12/2015