Οικονομική Υπηρεσία

Οικονομική Υπηρεσία

Γενικά

Για έκδοση εγγράφων από την Οικονομική Υπηρεσία, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΔιεύθυνσηΛ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22683-50225 (κος Αντωνίου Αντώνιος – Διευθυντής) / 22683-50224 (κος Καραστέργιος Παναγιώτης & Ζυγογιάννη Ζωή)

E-mail:

Ενδιαφέρομαι για:

Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ

Είσπραξη τελών παρεπιδημούντων και εκδιδόμενων λογαριασμών

Έκδοση αδειών για οικοδομικές υπηρεσίες – μηνιαίες

Έκδοση ετήσιων αδειών κοινόχρηστων χώρων

Ηλεκτροδοτήσεις οικιών – καταστημάτων και επανασυνδέσεις ΔΕΗ

Συμμετοχή σε διαγωνισμό

Χορήγηση άδειας διακοπής κυκλοφορίας

Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρόμια, σκαλωσιές, δρόμοι κ.λ.π.)