Βρεφονηπιακός Σταθμός – Παιδικοί Σταθμοί – Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                   Αλίαρτος, 14-09-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Χορήγηση πρόσθετων “Αξιών Τοποθέτησης” Voucher από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ

 

Σήμερα, Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018, ανακοινώθηκε από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ, πρόσκληση χορήγησης πρόσθετων voucher σε μητέρες που δεν είχαν λάβει το προηγούμενο διάστημα λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού και που έχουν βρει διαθέσιμες θέσεις σε δομές.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                   Αλίαρτος, 01-08-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τους Παιδικούς Σταθμούς και το Βρεφικό Σταθμό Αλιάρτου

 

Σήμερα, Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018, ανακοινώθηκαν τα «Οριστικά Αποτελέσματα των αιτήσεων», που υποβλήθηκαν στις δομές μας  για τη φιλοξενία βρεφών/ νηπίων παιδιών στο Βρεφονηπιακό Σταθμό και στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας με καταβολή τροφείων και ΕΣΠΑ.

Οι πίνακες βρίσκονται παρακάτω:

Βρεφονηπιακός Σταθμός Αλιάρτου

Παιδικός Σταθμός Αλιάρτου

Παιδικός Σταθμός Θεσπιέων – ΔΔ Μαυρομματίου


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                   Αλίαρτος, 22-07-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα από το πρόγραμμα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2018-2019

Υποβολή ενστάσεων έως και την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 και στις 14:00 μ.μ

Σήμερα, Κυριακή 22 Ιουλίου 2018, ανακοινώθηκαν τα «Προσωρινά Αποτελέσματα των αιτήσεων», που υποβλήθηκαν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» για τη δωρεάν φιλοξενία παιδιών στο Βρεφονηπιακό Σταθμό, στους Παιδικούς Σταθμούς και στα Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου μας.

Όσες μητέρες έχουν υποβάλει αίτηση πρέπει να ελέγξουν την πληρότητα της αίτησής τους στο http://www.eetaa.gr καταχωρώντας  τον ΑΦΜ και τον προσωπικό κωδικό πρόσβασής τους.

Ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων: 23/7/2018 – 25/7/2018
Από τις ενστάσεις, που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την 25/7/2018 και ώρα 14:00.
Ενστάσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.
Οι Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εγγράφως:
  • στους αριθμούς FAX 210-5214733, 210-5214734, 210-5214735, 210-5214642 ή
  • ηλεκτρονικά μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: miteresenstaseis@eetaa.gr

με σκαναρισμένα έγγραφα και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησής τους σύμφωνα με το Υπόδειγμα «Έντυπο Υποβολής Ένστασης»

Στο έντυπο της ένστασης θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση και φυσικά να συνοδεύεται από το απαιτούμενο δικαιολογητικό. Ενστάσεις ασαφείς ή δικαιολογητικά χωρίς έντυπο ένστασης δεν θα γίνονται αποδεκτά
Πληροφορίες καθημερινά επί των προσωρινών αποτελεσμάτων στο τηλέφωνο: 210-52.14.600
Σχετικά αρχεία:

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                     Αλίαρτος, 14.06.2018

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ξεκινούν σήμερα 14/6 έως και την Τρίτη 03/7 οι αιτήσεις για την απαλλαγή  τροφείων στο Βρεφονηπιακό Σταθμό, στους Παιδικούς Σταθμούς & στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ)

 

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων για όγδοη συνεχή χρονιά υλοποιεί το πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», που αφορά στην απαλλαγή των μητέρων από τη καταβολή τροφείων στις παρακάτω δομές:

  •  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΗΛ. 22680 – 23.110  
  • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΗΛ. 22680 – 22.430  
  • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ – Δ.Δ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΤΗΛ. 22620-67.200
  • ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΗΛ. 22683-50.235

Οι μητέρες που θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα απολαύσουν της ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ του παιδιού τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, που θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των πιο πάνω εκπαιδευτικών δομών.

ΔΕΝ έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συγκεκριμένη πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι υπάλληλοι – μόνιμοι και αορίστου χρόνου – των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού).Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις μητέρες – στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. – από σήμερα 14/6/2018 έως Τρίτη 3/7/2018 ώρα 24.00.

Η ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ από σήμερα 14/06/2018 και ώρα 20:00 ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Τ.Α.Α   Α.Ε. www.eetaa.gr, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων www.aliartos.gov.gr.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και στην συνέχεια θα εκτυπώνονται και θα αποστέλλεται με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενες μητέρες να διαβάσουν προσεχτικά το Αναλυτικό Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για Ωφελούμενες Μητέρες, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. www.eetaa.gr καθώς επίσης και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων www.aliartos.gov.gr

Περισσότερες πληροφορίες για την ορθή συμπλήρωση  και υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για συμμετοχή στο πρόγραμμα  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στο Δημαρχιακό Κατάστημα Αλιάρτου (22683-50.235), στο Παιδικό Σταθμό Θεσπιέων- Δ.Δ. Μαυρομματίου (22620-67.200) και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr).

Παρακαλούνται ΟΛΕΣ οι μητέρες να υποβάλλουν την αίτησή τους για απαλλαγή τροφείων στις ανωτέρω ημερομηνίες.

Η διάθεση των θέσεων θα πραγματοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. προς τις γυναίκες ωφελούμενες μέσω «εντολής τοποθέτησης».

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. NΤΑΣΙΩΤΗΣ

 

Συνημμένα :

1) Πρόσκληση για Μητέρες

2) Προϋποθέσεις συμμετοχής

3) Δικαιολογητικά συμμετοχής (Για να δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά συμμετοχής κάντε κλικ στην κατηγορία που ανήκετε)

3.1: Μισθωτή

Υπόδειγμα Βεβαίωσης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα (word) / (pdf)

3.2: Εργόσημο (περιστασιακή απασχόληση)

3.3.: Αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα

3.4: Συμμετοχή σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

3.5: Αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα

3.6.: Άνεργη

3.7.: Δικαιολογητικά σε περίπτωση που υπάρχει αναπηρία

3.8.: Φάκελος αποστολής αίτησης και δικαιολογητικών στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (word) / (pdf)

4) Συνοπτικό Φυλλάδιο προγράμματος

5) Αίτηση συμμετοχής (δείγμα)

6) Οδηγίες για συμπλήρωση της αίτησης (νέο)

7) Συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για τις αιτούσες

8) Ανακοίνωση – Διευκρίνηση σχετικά με με τα δικαιολογητικά αναπηρίας της παρ. 5.6 της υπ. αριθμ. πρωτ. 5180/14-6-2018 Πρόσκλησης (19/06/2018)

Νέο: 9) Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων από το Πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής”, 2018 – 2019. Υποβολή ενστάσεων έως και την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 και στις 14:00 μ.μ

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                    Αλίαρτος, 08.05.2018

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Γραφείο Ενημέρωσης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι εγγραφές και επανεγγραφές στον βρεφονηπιακό σταθμό και στους δύο Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων αρχίζουν… Από τις 10 έως τις 31 Μαΐου η υποβολή των αιτήσεων

Οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς και στο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, για το σχολικό έτος 2018 – 2019, θα υποβληθούν στους Σταθμούς και στο Δημαρχιακό Κατάστημα Αλιάρτου.

από Πέμπτη 10/05/2018

έως και Πέμπτη 31/05/2018,

Σχετικά Αρχεία:

1) Ανακοίνωση Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων για τις εγγραφές και επανεγγραφές, βρεφών και νηπίων

2) Διαθέσιμες Δομές Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

3) Ανακοίνωση – Αναλυτικά δικαιολογητικά εγγραφής και επανεγγραφής

4) Απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής και επανεγγραφής

5) Μοριοδότηση

6) Κανονισμός Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων   / Κανονισμός Λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού Αλιάρτου

7)Ενημέρωση για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2018-2019 (ΕΣΠΑ)

8) Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2018-2019, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

9) Προσωρινά αποτελέσματα εγγραφών / επανεγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς και στο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων για το σχολ. έτος 2018-2019

Νέο: 10) Τελικά αποτελέσματα  εγγραφών / επανεγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς και στο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων για το σχολ. έτος 2018-2019