Οι υπηρεσίες του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων αύριο θα υπολειτουργούν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                       Αλίαρτος, 20-02-2017

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αύριο 21 Φεβρουαρίου 2017, οι υπηρεσίες του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων θα υπολειτουργούν, λόγω συμμετοχής των εργαζομένων στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου τους (Ο.Τ.Α. Ν. Βοιωτίας).

Εκ του Δήμου