Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση – Καθαρισμός της πλατείας στην Τ.Κ. Μαυρομματίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                         Αλίαρτος   22/ 6 /2017

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ -ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ      

                                                      

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση –Καθαρισμός της πλατείας στην Τ.Κ. Μαυρομματίου του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων.

Η παρέμβαση σε πρώτη φάση αφορούσε τον καθαρισμό της μαρμάρινης επιφάνειας της πλατείας και του ηρώου  με υδροβολή. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, καθώς αποκαλύφθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό η αρχική μορφή του μαρμάρου. Ως συνέχεια ακολουθεί η κατασκευή  ειδικών ραμπών προσβασιμότητας για Α.μ.Ε.Α. και ηλικιωμένους.

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου και παρόμοιες παρεμβάσεις σχεδιάζονται σε όσες  πλατείες  υπάρχει η ανάγκη.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ