Ολοκληρώθηκε η συντήρηση του κεντρικού αντλιοστασίου ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Θεσπιέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                         Αλίαρτος   16 /02/2017

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ -ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ      

                                                       

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Ενημερώνουμε τους Δημότες της Δ.Ε. Θεσπιέων,ότι ολοκληρώθηκε η γενική συντήρηση του κεντρικού αντλιοστασίου ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας. Η συντήρηση περιελάβανε εργασίες εντός του αντλιοστασίου (ηλεκτρικούς πίνακες, βάνες, συστήματα επικοινωνίας κ.τ.λ.),αλλά και εκτός  με την αποστολή των προωθητήρων νερού σε ειδικό συνεργείο.

Ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων προέβη  στην ενέργεια αυτή, λόγω των μειωμένων απαιτήσεων σε νερό αυτή την εποχή και ενόψει της θερινής περιόδου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ