Ονομασία ανώνυμων οδών

Γενικά

Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου. Στη συνέχεια η Τεχνική Υπηρεσία αρχειοθετεί το αίτημα κατάλληλα προκειμένου να ικανοποιηθεί.

Η διαδικασία περιλαμβάνει γνωμοδότηση του Συμβουλίου της αντίστοιχης Δημοτικής/ Τοπικής Κοινότητας, γνωμοδότηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και επικύρωση ή μη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η απάντηση στην αίτηση αποστέλλεται ταχυδρομικά.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Έντυπη αίτηση σε μορφή (word) / (pdf)
  • Απόσπασμα σχεδίου πόλεως
  • Στις περιπτώσεις που προτείνεται και το όνομα, ενδείκνυται να αιτιολογείται επαρκώς το αίτημα, με την υποβολή, για παράδειγμα, βιογραφικού σημειώματος αν πρόκειται για εξέχουσα προσωπικότητα ή αναφοράς στο ιστορικό γεγονός κλπ

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο: 22683-50.211 / 22683-50.220

Fax: 22680-22.690

E-mail: technic1@aliartos.gov.gr