Οριστικά Αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2016 (κάλυψη θέσεων ανταποδοτικού χαρακτήρα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                 Αλίαρτος, 19-12-2016

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                       Αρ. Πρωτ.: 10.231

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 19/12/2016, και ώρα 08:00 συνήλθε στα γραφεία του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων η ορισμένη με την αρ. η ορισμένη με την αρ. 180/2016 απόφαση του Δημάρχου Αλιάρτου – Θεσπιέων Επιτροπή Αξιολόγησης, για να καταγράψει, αξιολογήσει & μοριοδοτήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τελικώς να προτείνει το προς επιλογή άτομο για την πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν.

Αναλυτικά την διαδικασία αξιολόγησης θα την βρείτε στην σχετική προκήρυξη.

Πρακτικό Αξιολόγησης και οριστικών πινάκων επιλογής

Θα ενημερωθείτε με τηλέφωνο της υπηρεσίας μας εντός των επόμενων ημερών.