Οριστικοί πίνακες βαθμολογίας και κατάταξης αιτήσεων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                              Αλίαρτος, 25-8-2021

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Τελικοί πίνακες βαθμολογίας και κατάταξης αιτήσεων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων, και τους πίνακες προσληπτέων, σύμφωνα με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για την κάλυψη 9 θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας Υ.Ε. καθαριστών/καθαριστριών σχολικών μονάδων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7504/10-08-2021 ανακοίνωση.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (4 ΑΤΟΜΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (5 ΑΤΟΜΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ