Πιλοτικό πρόγραμμα διαλογής στην πηγή για τα απορρίμματα στην Τ.Κ. Νεοχωρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ -ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                                             Αλίαρτος 20-7-2016
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Τ. Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Ανακοινώνεται στους κατοίκους της τ.κ. Νεοχωρίου του Δήμου μας ότι αύριο Παρασκευή 21-7-2017,από τις 9,30 π.μ, θα διανεμηθούν οι ατομικοί κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης (πράσινοι και μπλε).
Η ενέργεια αυτή είναι σε εφαρμογή της εξαγγελίας της Δημοτικής Αρχής για λειτουργία πιλοτικού προγράμματος διαλογής στην πηγή και εξαγωγής συμπερασμάτων, με προοπτική επέκτασής του σε όλο το Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων.
Το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας και την Ε.Ε.Α (Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης) και είναι το πρώτο πανελλαδικά από το οποίο θα εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα.

Γραφείο Ενημέρωσης
Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων