Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου

Το Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων” λαμβάνοντας υπόψη:

α) την Κ.Υ.Α.64231/Δ4 (ΦΕΚ 1003/Β/30-05-2008)

β) την υπ’ αριθμ. 7/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων” προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο Τοπικής Κοινότητας Μαυρομματίου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σχετικά αρχεία:

1) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων”

2) Προκήρυξη Διαγωνισμού 1/2015 για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου: Νηπιαγωγείου – Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μαυρομματίου

3) Περίληψη Προκήρυξης Διαγωνισμού 1/2015 για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου: Νηπιαγωγείου – Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μαυρομματίου