Πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή λαϊκής αγοράς την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                 Αλίαρτος, 4/11/2020

Γραφείο Ενημέρωσης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή Λαϊκής Αγοράς, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020, στην Αλίαρτο 

 

Λόγω εργασιών ύδρευσης που εκτελούνται από το Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς, σας γνωρίζουμε ότι μεταφέρεται προσωρινά, για διάστημα δύο εβδομάδων, στο παράλληλο δρόμο αυτής. Επίσης οι προσωρινές θέσεις των πωλητών για την Παρασκευή 6-11-2020, το 50%, λόγω μέτρων αποφυγής και διάδοσης COVID 19, αναγράφονται στην στήλη ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΘΕΣΗ.