Πρόσκληση για συμμετοχή στην “Δημοτική Επιτροπή μελέτης και υποβολής πρότασης προβολής και διαφήμισης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων” – Υποβολή αιτήσεων έως 17/6/2016

Πρόσκληση για συμμετοχή στην "Δημοτική Επιτροπή μελέτης και υποβολής πρότασης προβολής και διαφήμισης του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων" - Υποβολή αιτήσεων έως 17/6/2016