Πορεία υλοποίησης

Εώς σήμερα…

Φάση 1η: Υποβολή ολοκληρωμένου φακέλου από το Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. «Στερεάς Ελλάδας» – Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί συμμετοχής του Δήμου στην πρόσκληση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  (ΑΔΣ: 156/2016)

Φάση 2η: Απόφαση Ένταξης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, στην πράξη με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων».

Για να δείτε την απόφαση ένταξης κάντε κλικ εδώ

Φάση 3η: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, περί αποδοχής ένταξης και προγραμματισμού προσλήψεων για την υλοποίηση της πράξης (ΑΔΣ: 10/2017)

Φάση 4η: Απόφαση Δημοτικού Συμμβουλίου Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, περί της έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (ΑΔΣ: 11/2017)

Φάση 5η: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλιάρτου – Θεσπιέων (ΑΔΣ: 39/2017) και Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδεών (ΑΔΣ: 33/2017) περί σύναψης Διαδημοτικής Συνεργασίας για την παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων»

Φάση 6η: Έχει αποσταλεί αίτημα για έγκριση της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2017 , που αφορά πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων», όπως αυτό απαιτείται

Φάση 7η: Εγκρίθηκε η ΣΟΧ 1/2017 του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων που αφορά τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ τριών (3) ατόμων στο πλαίσιο του  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 και λήγει την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15:00.

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της προκήρυξης εδώ

Φάση 8η: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2017 της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων».

Περίοδος υποβολής ενστάσεων: 1η Απριλίου 2017 έως τη 10η Απριλίου 2017

Φάση 9η: Έλεγχος νομιμότητας των δικαιολογητικών των υποψηφίων προς υπογραφή σύμβασης

 Φάση 10η: Αποφάσεις Πρόσληψεις (Ειδικότητες: ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού / ΠΕ Ψυχολόγου / ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

Φάση 11η: ΦΕΚ Πρόσληψης: ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός (ΦΕΚ 484/Γ/2017) αντικαταστάθηκε λόγω παραίτησης με το ΦΕΚ, ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό (ΦΕΚ 484/Γ/2017), ΠΕ Ψυχολόγος (ΦΕΚ 551/Γ/2017)

Φάση 12η: Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας