Πράξη Δημοτικότητας

Γενικά

Η αίτηση γίνεται αυτοπροσώπως (γονείς) ενώ η παραλαβή της γίνεται άμεσα από τον Δήμο και συγκεκριμένα από το Ληξιαρχείο (διεύθυνση). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Παρουσία και των δύο γονέων με επίδειξη αστυνομικών ταυτοτήτων ή μόνο του ενός με εξουσιοδότηση του άλλου γονέα.

Ύπαρξη Ληξιαρχικής πράξης γέννησης τέκνου στο Ληξιαρχείο Αλιάρτου – Θεσπιέων.

Προθεσμία δήλωσης: μέσα στην προθεσμία δήλωσης του τέκνου (10 ημέρες) ή της αναγνώρισης τέκνου.

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο:

Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου: 22683-50215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων: 22683-50218 (κα Μαρία Άννα )

Fax: 22680-22.690

E-mail: