Πράξη Ονοματοδοσίας Τέκνου

Γενικά

Η υποβολή της αίτησης γίνεται αυτοπροσώπως (γονείς), ενώ η παραλαβή μπορεί να γίνει από το γραφείο Ληξιαρχείο του Δήμου (διεύθυνση). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Έντυπο Αίτησης γονέα (σε μορφή word, σε μορφή pdf)
  • Παρουσία και των δύο γονέων με στοιχεία ταυτότητας ή μόνο του ενός με εξουσιοδότηση του άλλου γονέα.
  • Να μη έχει προηγηθεί βάπτιση του τέκνου. Η δήλωση είναι αμετάκλητη.

 

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών – Αλίαρτος

Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Τηλέφωνο:

Δημοτική Ενότητα Αλιάρτου: 22683-50215 (κα Νεοφωτίστου Ευαγγελία)

Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων: 22683-50218 (κα Μαρία Άννα )

Fax: 22680-22.690

E-mail: