Τέσσερα νέα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας προδημοσιεύτηκανε από το Επιχειρησιακό Πρόγράμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                                   Αλίαρτος, 23-10-2015

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Τέσσερα νέα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας προδημοσιεύτηκανε από το Επιχειρησιακό Πρόγράμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων σας ενημερώνει ότι μέχρι σήμερα 23-10-2015 έχουν ανακοινωθεί τέσσερα προγράμματα επιδοτήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) διαφόρων κατηγοριών που μπορούν να δραστηριοποιηθούν και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Συγκεκριμένα:

  1. Προδημοσίευση του προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Για αναλυτικές πληροφορίες κάντε κλικ εδώ)
  2. Προδημοσίευση του προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Για αναλυτικές πληροφορίες κάντε κλικ εδώ)
  3. Προδημοσίευση του προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Για αναλυτικές πληροφορίες κάντε κλικ εδώ)
  4. Προδημοσίευση του προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Για αναλυτικές πληροφορίες κάντε κλικ εδώ)