Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Έτος 2021

10η Συνεδρίαση: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (δια περιφοράς) του σώματος στις 19/04/2021 (Ημ. ανάρτησης: 15/04/2021)

9η Συνεδρίαση: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (δια περιφοράς) του σώματος στις 06/04/2021 (Ημ. ανάρτησης: 02/04/2021)

8η Συνεδρίαση: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (δια περιφοράς) του σώματος στις 23/03/2021 (Ημ. ανάρτησης: 19/02/2021)

7η Συνεδρίαση: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (δια περιφοράς) του σώματος στις 16/03/2021 (Ημ. ανάρτησης: 12/03/2021)

6η Συνεδρίαση: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (δια περιφοράς) του σώματος στις 26/02/2021 (Ημ. ανάρτησης: 22/02/2021)

5η Συνεδρίαση: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (δια περιφοράς) του σώματος στις 22/02/2021 (Ημ. ανάρτησης: 18/02/2021)

4η Συνεδρίαση: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (δια περιφοράς) του σώματος στις 16/02/2021 (Ημ. ανάρτησης: 12/02/2021)

3η Συνεδρίαση: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (δια περιφοράς) του σώματος στις 05/02/2021 (Ημ. ανάρτησης: 01/02/2021)

2η Συνεδρίαση: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (δια περιφοράς) του σώματος στις 26/01/2021 (Ημ. ανάρτησης: 22/01/2021)

1η Συνεδρίαση: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (δια περιφοράς) του σώματος στις 15/1/2021 (Ημ. ανάρτησης: 11/01/2021)