ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                   Αλίαρτος, 29-05-2017

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος

& Πολεοδομίας

 

Πρόσκληση: Για την κατάρτιση καταλόγων εργοληπτών Δ.Ε. ανά κατηγορία έργων και μελέτης για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ.5, του Ν. 4412/2016

Αίτηση (word/ pdf)