Ανακοίνωση – Πρόσληψη προσωπικού ΠΕ Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των προγραμμάτων ΠΑγΟ του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Ανακοίνωση - Πρόσληψη προσωπικού ΠΕ Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των προγραμμάτων ΠΑγΟ του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων