Προσωρινά αποτελέσματα εγγραφών / επανεγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς και στο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων για το σχολ. έτος 2018-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                          Αλίαρτος, 29-6-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Προσωρινά αποτελέσματα εγγραφών / επανεγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς και στο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων για το σχολ. έτος 2018-2019

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, σήμερα 29/06/2018 ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της μοριοδότησης των αιτήσεων νέων εγγραφών και επανεγγραφών στα τμήματα των Παιδικών Σταθμών και του Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων για το σχολικό έτος 2018-2019.
Οι ενστάσεις επί της μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων θα υποβληθούν στα ίδια σημεία που κατατέθηκαν οι αρχικές αιτήσεις,

από 29/ 06 / 2018
έως και 09 / 07 / 2018,
και ώρες 9:30 – 11:00 π.μ.

Τελικά αποτελέσματα:
Θα ανακοινωθούν 20.07.2018

Οριστικά αποτελέσματα:
Θα ανακοινωθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα εξής τηλέφωνα: 22683-50.235 / 22680-22.430 (Παιδικός Σταθμός Αλιάρτου) / 22620-67.200 (Παιδικός Σταθμός Θεσπιέων – ΔΔ Μαυρομματίου)/ 22680-23.110 (Βρεφονηπιακός Σταθμός Αλιάρτου)

Σχετικά αρχεία

  1. Μοριοδότηση Αιτήσεων Παιδικού Σταθμού Αλιάρτου 2018-2019
  2. Μοριοδότηση Αιτήσεων Παιδικού Σταθμού Μαυρομματίου 2018-2019
  3. Μοριοδότηση Αιτήσεων Βρεφικού Σταθμού Αλιάρτου 2018-2019 (ορθή επανάληψη ως προς τον α/α κατάταξης)
  4. Έντυπο Ένστασης