Πρόθεση ανάθεσης υπηρεσίας με αντικείμενο: “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΩΝ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                        Αλίαρτος, 14/05/2015

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                  Αρ.Πρωτ.: 4.334

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πρόθεση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με αντικείμενο “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ”

Διαβάστε αναλυτικά την πρόθεση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας εδώ