Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Αλίαρτος, 27/07/2018

Αρ. Πρωτ.: 4373

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Δείτε την Πρόσκληση για την 24η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων , στις 31 Ιουλίου 2018