Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Αλίαρτος, 03/08/2018

Αρ. Πρωτ.: 4594

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Δείτε την Πρόσκληση για την 25η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων , στις 9 Αυγούστου 2018