Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Αλίαρτος, 17/08/2018

Αρ. Πρωτ.: 4776

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

 

Δείτε την Πρόσκληση για την 26η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων , στις 23 Αυγούστου 2018