Πρόσκληση για την 1η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 14 Ιανουαρίου 2019

Αλίαρτος, 10/01/2019

Αρ. Πρωτ.: 185

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 1η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 14 Ιανουαρίου 2019