Πρόσκληση για την 1η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 5η Φεβρουαρίου 2020

Αλίαρτος, 31/01/2020

Αρ. Πρωτ.: 836

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 1η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 05 Φεβρουαρίου 2020