Πρόσκληση για την 1η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, 19η Φεβρουαρίου 2020

Αλίαρτος, 12/02/2020

Αρ. Πρωτ.: 1165

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων
α) Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 

Δείτε την Πρόσκληση για την 1η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, 19 Φεβρουαρίου 2020