Πρόσκληση για την 10η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 31 Ιουλίου 2018

Αλίαρτος, 27/07/2018

Αρ. Πρωτ.: 4352

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 10η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 31 Ιουλίου 2018