Πρόσκληση για την 11η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 3 Σεπτεμβρίου 2018

Αλίαρτος, 30/08/2018

Αρ. Πρωτ.: 4968

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου – Θεσπιέων
β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους

Δείτε την Πρόσκληση για την 11η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις 3 Σεπτεμβρίου 2018